Tonight! Charles conducts the Slovak Philharmonic in two evenings at Bratislava's Golden Hall

April 28, 2016

Berlioz, Prokofiev, Tchaikovsky


28 & 29, 4. 2016 (Thursday) at 19:00, Symphonic-Vocal Series
Concert Hall of the Slovak Philharmonic Orchestra, Season 2015/2016

 

Slovak Philharmonic Orchestra
Charles Olivieri-Munroe conductor
Jakub Čižmarovič piano

Hector Berlioz - Le Corsaire, Overture
Sergej Prokofiev - Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 16
Piotr Ilyich Tchaikovsky - Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36

 

 

 

Berlioz, Prokofiev, Čajkovskij


28 & 29, 4. 2016 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF, Sezóna 2015/2016

 

Slovenská filharmónia
Charles Olivieri-Munroe dirigent
Jakub Čižmarovič klavír

Hector Berlioz - Korzár, predohra
Sergej Prokofiev - Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op. 16
Piotr Iljič Čajkovskij - Symfónia č. 4 f mol, op. 36  

 

Hector Berlioz počas celej skladateľskej kariéry inklinoval k hudobnému divadlu. Ak nepísal priamo masívne grand opery, ponúkal programové predohry. 2. klavírny koncert Sergeja Prokofi eva mal napínavý osud; originál z roku 1913 zhorel pri masívnom požiari. V roku 1923 ho preto skladateľ zrekonštruoval a vzniklo úplne nové dielo. 4. symfónia Piotra Iľjiča Čajkovského je jedným z autorových prvých tragicky ladených diel. Sklamanie v láske a pocit hanby viedli skladateľa k tejto strhujúcej dráme.

Please reload